Szkolny rok trwa pełną parą.

Rok szkolny trwa. Pociechy a także szkolna młodzież dzień w…