Site Loader

Co się kryje pod określeniem usługi Bhp? To bardzo istotne zadania, jakimi zajmuje się bardzo dużo firm, oferują one też niezwykle wysoko wyspecjalizowane usługi przeciwpożarowe poprzez sprawowanie stałego nadzoru Bezpieczeństwa pracy nad warunkami panującymi w pracy, jako służba etatowa i zewnętrzna. Nic zadziwiającego. A dlaczego?

 

Ponieważ szkolenia Bezpieczeństwa pracy są przecież obowiązkowe do odbycia dla wszystkich nowozatrudnionych, którzy właśnie rozpoczęli pracować na nowym stanowisku. Kursy Bhp które znajdzie tutaj dzielimy na dwa typy. Jakie rzeczywiście mamy rodzaje? Są to kursy tak zwane wstępne obejmujące ogólny instruktaż i stanowiskowy oraz kursy okresowe. Kursy te odbywają się w trakcie pracy i nie mogą one trwać mniej niż trzy godzinki lekcyjne.

 

Nowozatrudniony zaznajamia się wtedy z najważniejszymi zasadami Bezpieczeństwa pracy, tzn. z bezpieczeństwem i higieną pracy. A dokładniej z zasadami, które są powiązane z higienicznym oraz bezpiecznym wykonywaniem obowiązków. Nad stosowaniem się do zasad i przepisów Bhp w naszych krajowych zakładach czuwa, nie kto inny, tylko Państwowa Inspekcja Pracy. Jeżeli mówimy o wymienionym wcześniej instruktażu stanowiskowym, to musi być on niewątpliwie zrobiony, nim do swojej pracy będzie dopuszczony pracownik, zatrudniony na danym stanowisku robotniczym, czyli na takim, na którym jest narażony na bardzo liczne zagrożenia. Dlatego tak istotne jest, żeby nowy pracownik dowiedział się, jakie są sposoby ochrony przed różnymi zagrożeniami. Na początek objaśnia to na wstępnej rozmowie przełożony, a potem dokładniej przedstawia to a ponadto omawia inne czynności instruktor. Finałem będzie tutaj przeprowadzany sprawdzian z przekazanych przez instruktorów wcześniej oraz poznanych wiadomości.

 

Instruktaż stanowiskowy musi być jednakże powtórzony w pewnych sytuacjach, jeżeli przykładowo na stanowisku nastąpią zmiany organizacyjno-techniczne, a pośród nich także zmiana mechanizmu technologicznego czy też organizacja stanowisk pracy. UWAGA! Zorganizowanie szkolenia Bezpieczeństwa pracy w charakterze instruktażu stanowiskowe i ogólnego musi zostać potwierdzone przez danego pracownika na piśmie a także odnotowane w jego aktach osobowych. To oświadczenie musi zawierać imię a także nazwisko danego pracownika a oprócz tego datę i miejsce zaliczenia takiego szkolenia, a także podpis. Są również wspomniane kursy Bezpieczeństwa pracy zwane okresowymi. Ich czas trwania jest zależny od powszechnego programu – maksymalnie są to sześćdziesiąt cztery godz. lekcyjne. Jeśli określony pracownik okaże własne obowiązujące zaświadczenie, dzięki którym potwierdzi zaliczenie wymaganego kursu okresowego Bezpieczeństwa pracy w danym okresie u jakiegoś innego pracodawcy, może być wówczas zwolniony z pierwszego szkolenia wstępnego. To ważna informacja. To szkolenie może bez wątpienia obejmować pozostałą grupę stanowisk, jednak jego program musi obejmować zakres, jaki jest niezbędny by dopuścić do pracy na zupełnie nowym stanowisku.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *