Kontaktu z internetem nie sposób jest uniknąć w najbliższych latach.

Nasze życie bez globalnej sieci internet byłoby z pewnością niemożliwe….