Wynagrodzenie w ryczałcie brutto nie jest bowiem całym kosztem dla pracodawcy.

Wszystkieprzedsiębiorstwa o zakresiezarobkowym mają przyczynić się, jakże tytuł sam wskazuje,…